Osaatko hyödyntää kansainvälistä osaamista?

Uutta osaamista PK-yrityksiin

Uutta osaamista pk-yrityksiin -hankkeessa on selvitetty, miten suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyödyntäneet ulkomaalaisia korkeakoulu- ja ammattiopiskelijoita eli kansainvälisiä osaajia. Hankkeen erityisenä tavoitteena on ollut madaltaa yritysten kynnystä ottaa kv-osaajia työssäoppijoiksi tai harjoittelijoiksi tai tutkintonsa suorittaneita myös pysyvimpiin työsuhteisiin.

Selvityksen tulosten perusteella kansainvälisten osaajat tuovat osaamista ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Suurimpana haasteena näyttäytyy se, ettei pk-yrityksillä ole riittävästi tietoa hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Hankkeessa on tuotettu tietoa ja työkaluja pk-yrityksille, oppilaitoksille ja sidosryhmille kansainvälisten osaajien hyödyntämisen tueksi.

Information and produced materials in English are available at www.cimo.fi/newcompetence

Ks. sivulta Tulokset ja materiaalit: 

Uutta osaamista  -diasarja pitää sisällään tietoa kv-osaajien hyödyntämisen mahdollisuuksista erilaisten yritysten tarpeisiin. Diasarjasta saat tiivistetysti tietoa hyödyistä, haasteista ja ratkaisuista sekä askeleet kv-osaajien rekrytoimiseen.

Tukimateriaali diasarjan käyttöön on tarkoitettu erityisesti korkeakouluille ja ammatillisille oppilaitoksille yritysyhteistyöhön.

Laajemmassa Uutta osaamista –julkaisussa  avataan selvityksen tuloksia ja esitetään pk-yritysten välittämiä viestejä kv-osaajien hyödyntämisen edistämiseksi. Tulokset ja viestit oppilaitoksille on esitetty myös tulostiivistelmä -ppt-esityksessä.

Yritysten kokemuksia kv-osaajien hyödyntämisestä löytyy kohdasta videot.

Videot

Kysely

Onko teillä ollut ulkomaalaisia opiskelijoita harjoittelijoina tai työssäoppimassa? Oletteko palkanneet kansainvälisen tutkinto-opiskelijan? Jos ette, miksei? Mitä hyötyä olette saaneet, tai mitä haasteita olette kohdanneet? Vastaamalla kyselyyn saamme arvokasta tietoa kokemuksista, hyödyistä ja haasteista sekä tuen tarpeesta, jotta yrittäjien kynnystä ottaa kv-osaajia voidaan madaltaa. Kysely on suunnattu kaikille pk-yrityksille riippumatta siitä, onko yrityksessä ollut kv-osaajia.

Aloita kysely

Tulokset ja materiaalit

Uutta osaamista -diasarja

Diasarjasta saat tiivistetysti tietoa hyödyistä, haasteista ja ratkaisuista sekä ohjeita kv-osaajien rekrytoimiseen.

Tukimateriaali Uutta osaamista -diasarjan hyödyntämiseen

Tukimateriaali diasarjan käyttöön on tarkoitettu erityisesti korkeakouluille ja ammatillisille oppilaitoksille yritysyhteistyöhön.

Uutta osaamista -julkaisu

Julkaisussa avataan selvityksen tuloksia ja esitetään pk-yritysten välittämiä viestejä kv-osaajien hyödyntämisen edistämiseksi.

Uutta osaamista -selvityksen tulosten tiivistelmä (ppt)

Tulokset ja viestit oppilaitoksille on esitetty myös tulostiivistelmässä.

Blogi

01
huhtikuu
01
2017

Kansainvälistyminen on yksi keskeinen kasvun väylä pk-yrityksille. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan… Lue lisää »

19
19
2016

Erityisesti pienikokoiset yritykset ovat ottaneet kansainvälisiä opiskelijoita osaksi työyhteisöään. Nämä… Lue lisää »

03
marraskuu
03
2016

Kansainvälistyminen on yksi kasvuhakuisten pk-yritysten keskeisimmistä haasteista (Pk-yritysbarometri 2015). Kansainvälistä… Lue lisää »

21
lokakuu
21
2016

Kansainvälistyminen on yksi kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten yksi keskeisimpiä… Lue lisää »

Toteuttajat

Opetushallitus

Opetushallitus on asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä on koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen sekä kansainvälisyyden edistäminen. Opetushallituksen kansainvälistymispalveluihin kuuluu mm. harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmien koordinointi sekä EU-ohjelmien toimeenpano ja tiedottaminen Suomessa.

www.oph.fi

Owal Group Oy

Owal Group Oy tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vaikuttamistyön tueksi. Owal Groupin toiminnassa yhdistyy tutkimuksen, viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaaminen.

Owal Group toimii Uutta osaamista -hankkeen päätoteuttajana.

www.owalgroup.com

Yhteistyökumppanit

Uutta osaamista -hankkeen ohjausryhmässä toimivat Suomen Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Laurea-ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska handelshögskolan ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi mm. Saranen Consulting Oy, Talent Tampere -verkosto, Me2We ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.